Przejdź do treści

Czy rozklejone buty podlegają reklamacji – Co warto wiedzieć?

Rozklejone buty mogą być problemem, z którym wielu z nas się spotkało. Zgodnie z prawem konsumenta, sprzedawcy są zobowiązani do naprawienia wad produktu przez dwa lata, co nie dotyczy nieruchomości, gdzie termin wynosi pięć lat.

Jeśli wada, jak rozklejenie się butów, ujawni się w pierwszym roku od zakupu, zakłada się, że istniała ona już w momencie sprzedaży, co ułatwia zgłoszenie reklamacji. Po tym okresie, aż do końca drugiego roku, konieczne jest udowodnienie przez klienta, że produkt był wadliwy w chwili zakupu.

Reklamację najlepiej przesłać pisemnie, opisując zauważone defekty i swoje żądania. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji – brak odpowiedzi w tym czasie jest traktowany jako przyznanie racji konsumentowi.

Kiedy produkty okazują się wadliwe, na przykład buty rozklejają się, masz prawo żądać bezpłatnej naprawy, wymiany na nowy produkt, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej o Twoich prawach i możliwościach działania.

Poznaj swoje prawa.

Główne Wnioski

 • Rozklejone buty są wadą techniczną i podlegają reklamacji na podstawie zgodności towaru z umową, którą można zgłosić do sprzedawcy w ciągu 2 lat od zakupu.
 • Konsument ma prawo do darmowej naprawy, wymiany na nowy produkt, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy w razie nieuznania reklamacji przez sprzedawcę.
 • Sprzedawca jest zobligowany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni; jeśli tego nie zrobi, roszczenie jest automatycznie uznane za zasadne.
 • W przypadku odmowy uznania reklamacji przez sprzedawcę, konsument może skierować sprawę do sądu konsumenckiego lub wnieść powództwo przeciwko sprzedawcy.
 • Ważne, aby zachować dowód zakupu oraz ewentualną korespondencję związana z reklamacją, a także jasno określić żądania wobec sprzedawcy.

Reklamacja rozklejonych butów

Zdjęcie butów otoczonych dokumentami prawnymi oraz różnorodnych portretów.

Reklamacja rozklejonych butów to proces, który podlega określonym przepisom prawnym. Kupujący może dochodzić swoich praw, jeśli buty ulegną rozklejeniu lub będą posiadały inne wady techniczne.

Konsumenci mają prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową.

Podstawa roszczeń w sprawach konsumenckich

Kupujący ma liczne prawa, gdy zakupione obuwie okaże się wadliwe. Do podstawowych należy prawo do darmowej naprawy lub wymiany na nowy produkt. Jeżeli naprawa czy wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, możesz również żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy.

Odpowiedzialność sprzedawcy obowiązuje przez 2 lata od dnia zakupu, co daje pewność wsparcia w tym okresie.

Złożenie reklamacji jest prostym procesem i możesz to zrobić nawet bez paragonu, który tylko ułatwia procedurę. Ważne jednak, abyś szczegółowo opisał zaistniałą wadę i jasno wyraził swoje żądania.

Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć Twoją reklamację w ciągu 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, roszczenie uznaje się automatycznie za zasadne, co stawia konsumenta w korzystnej pozycji do dochodzenia swoich praw.

Przykłady

Zdarza się, że nowo kupione buty szybko ulegają uszkodzeniom. Rozklejenie podeszwy to wada, która może uprawniać do reklamacji.

 • Pan Rafał zgłosił reklamację obuwia warte 600 PLN, które zaczęło się rozklejać po miesiącu użytkowania. Sklep przyjął reklamację i klient otrzymał nową parę butów.
 • W innym przypadku klientka zażądała zwrotu pieniędzy po tym, jak podeszwa odcięła się już na drugi dzień noszenia. Sklep bez wahania zwrócił jej środki.
 • Ktoś inny skierował sprawę do sądu konsumenckiego, gdy sprzedawca odrzucił reklamację obuwia sportowego. Sąd przyznał rację konsumentowi i nakazał sklepowi wymianę produktu.
 • Następne zgłoszenie dotyczyło butów, które uległy deformacji po kilku dniach. Po dokładnym sprawdzeniu przez rzeczoznawcę okazało się, że wada wynikła z błędów technologicznych. Klient otrzymał należność za błąd producenta.
 • Pewna osoba zdecydowała się na napisanie pisma reklamacyjnego po tym, jak obuwie okazało się niezgodne z umową sprzedaży ze względu na defekt materiału. Proces reklamacyjny został przeprowadzony prawidłowo i klientka dostała nowe buty bez dodatkowych opłat.
 • Gdy buty rozpadły się podczas normalnego użytkowania w ciągu dwóch miesięcy od zakupu, klient żądał naprawy lub wymiany towaru. Dzięki dobrze udokumentowanej reklamacji sprzedawca uznał roszczenia i naprawiłem produto bez kosztów dla kupującego.
 • Ostatni przykład dotyczy sytuacji, gdzie początkowo sprzedawca nie chciał uznać reklamacji za uszkodzenie mechaniczne stwierdzone przez rzeczoznawcę obuwia. Jednak po interwencji rzecznika konsumentów decyzja została zmieniona i sprawa zakończyła się sukcesem dla klienta.

Co zrobić gdy sprzedawca obuwia odmawia uznania reklamacji?

Zdenerwowany klient konfrontuje właściciela sklepu obuwniczego w sądzie.

Jeśli sprzedawca odmawia uznania reklamacji butów, warto skierować sprawę do rozpoznania przez sąd konsumencki lub wnieść powództwo przeciwko sprzedawcy. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży określa termin 14 dni, w którym sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji i podjęcia odpowiednich działań.

Skierowanie sprawy do rozpoznania przez sąd konsumencki

Rozklejone buty mogą być poważnym problemem. Skierowanie sprawy do sądu konsumenckiego to jeden z kroków, który możesz podjąć, aby uzyskać satysfakcjonujące rozwiązanie.

 • Zgłoś reklamację u sprzedawcy. Zaznacz jasno, że zakupione buty są wadliwe i niezgodne z umową.
 • Ustal, czy sprzedawca przyznaje Ci rację. Sprawdź, czy zgadza się na naprawę, wymianę produktu lub zwrot pieniędzy.
 • Przygotuj dokumentację. Zachowaj dowód zakupu oraz wszelką korespondencję związana z reklamacją.
 • Określ swoje żądania. Możesz żądać naprawy butów lub ich wymiany na nowe, a gdy to niemożliwe – obniżki ceny bądź odstąpienia od umowy.
 • Wypełnij formularz pozwu. W dokumencie tym wskaż dokładnie rodzaj roszczenia i przyczyny skierowania sprawy do sądu.
 • Pozyskaj potwierdzenie wady od rzeczoznawcy obuwia. Jego opinia może znacząco wpłynąć na postępowanie sądowe.
 • Ustal termin rozprawy. Sąd konsumencki wyznaczy datę posiedzenia, na które należy stawić się w celu przedstawienia swoich argumentów.
 • Przedstaw sprawę sędziemu. Opisz sytuację i przedstaw wszystkie zebrane dowody świadczące o niezgodności obuwia z umową.
 • Czekaj na werdykt sądu. Po rozpatrzeniu sprawy otrzymasz pisemną decyzję sądu dotyczącą twojej reklamacji butów.

Powództwo przeciw sprzedawcy

Jeśli sprzedawca odmawia uznania reklamacji, klient może wnieść powództwo przeciwko niemu. Sprawa trafi do rozpatrzenia przez sąd konsumencki, który oceni zgodność towaru z umową oraz prawidłowość postępowania sprzedawcy.

Klient może domagać się naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy w ramach procesu sądowego, co stanowi istotne narzędzie w dochodzeniu swoich praw jako konsument.

Informacje o reklamacjach

Jakie wady możesz reklamować? Co nie podlega reklamacji? Ile masz czasu na złożenie reklamacji? Te informacje są istotne, aby skutecznie reklamować wadliwe obuwie.

Jakie wady możesz reklamować?

 1. Możesz reklamować wady materiałowe, takie jak źle dobrane tkaniny lub przetarcia materiału.
 2. Reklamacja jest możliwa również w przypadku wad konstrukcyjnych, na przykład złe umocowanie elementów buta lub niedokładne szycie.
 3. Wady technologiczne, takie jak nieprawidłowo działające zamki błyskawiczne lub uszkodzenia spowodowane w trakcie produkcji, również podlegają reklamacji.
 4. Uszkodzenia mechaniczne, które nie są wynikiem normalnego zużycia butów, mogą być zgłoszone jako wady fabryczne.
 5. Należy zwrócić uwagę na wszelkie inne okoliczności związane z wadami butów, na przykład ewentualne defekty wykończenia czy inne aspekty wpływające na funkcjonalność obuwia.

Co nie podlega reklamacji?

Nie podlegają reklamacji:

 1. Produkty objęte normalnym zużyciem.
 2. Wady wynikające z niewłaściwego użytkowania lub konserwacji przez konsumenta.
 3. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez konsumenta.
 4. Produkty sprzedane w stanie widocznym przez konsumenta, na które wyraził on zgodę.
 5. Towary zakupione ze zniżką z powodu wady.

Ile masz czasu na złożenie reklamacji?

Masz 2 lata na złożenie reklamacji od daty zakupu towaru. Jeśli zauważysz wadę w pierwszym roku, masz prawo zakładać, że wada istniała od samego początku. Gdy wada zostanie odkryta po roku, ale przed upływem dwóch lat, będziesz musiał udowodnić, że istniała ona już w chwili zakupu.

Jak zwrócić rozklejone buty

Aby zwrócić rozklejone buty, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Odnajdź oryginalne opakowanie i paragon lub dowód zakupu.
 2. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat procedury zwrotu.
 3. Przygotuj buty do zwrotu poprzez ich umycie i zapakowanie w oryginalne opakowanie.
 4. Dostarcz buty do sklepu, podając odpowiedni formularz zwrotu oraz wszelkie dokumenty potwierdzające zakup.
 5. Upewnij się, że sprzedawca potwierdza odbiór butów i przedstawia Cię z opcją wymiany na nowy produkt lub zwrot pieniędzy.

Podsumowanie

Podsumowując, rozklejone buty faktycznie podlegają reklamacji, a konsument ma swoje prawa, które warto zrozumieć i wykorzystać. Możliwości reklamacyjne są przystępne i skuteczne, co oznacza, że każdy może skutecznie dochodzić swoich uprawnień.

Rzeczowe podejście do reklamacji i wykorzystanie dostępnych procedur sprawiają, że konsument może osiągnąć pozytywne rezultaty. Często zadawane pytania dotyczące reklamacji butów mają konkretne odpowiedzi, które pomagają w szybkim i efektywnym rozwiązaniu problemu.

Skuteczna reklamacja butów to jednak nie tylko korzystanie z praw, ale również racjonalne podejście do procesu reklamacyjnego, co gwarantuje uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów.

Zastosowanie praktycznych porad z artykułu pozwoli na sprawną i efektywną realizację reklamacji oraz osiągnięcie pozytywnych rezultatów.

Często Zadawane Pytania

1. Czy mogę złożyć reklamację, jeśli moje buty zaczęły się rozklejać?

Tak, masz prawo do reklamacji butów, jeśli zaczęły się rozklejać z powodu wady fabrycznej.

2. Jak długo mam czas na zauważenie i zgłoszenie wady obuwia?

Zgłosić wadę obuwia należy w ciągu dwóch miesięcy od momentu, kiedy ją zauważyłeś.

3. Czym jest rękojmia i jak może pomóc w przypadku wadliwego obuwia?

Rękojmia to gwarancja prawna, która pozwala Ci dochodzić swoich praw, jeżeli zakupiony produkt jest niezgodny z umową.

4. Co powinienem zrobić, jeśli sprzedawca odrzuci moją reklamację butów?

Jeśli sprzedawca odrzuci Twoją reklamację, możesz skorzystać z pomocy rzeczoznawcy obuwia lub złożyć pozew do sądu.

5. Czy reklamacja obuwia sportowego różni się od reklamacji innych rodzajów butów?

Proces reklamacji obuwia sportowego jest taki sam jak przy innych rodzajach obuwia – ważne jest, aby wada była fabryczna.

6. W jakim terminie sprzedawca musi odpowiedzieć na moją reklamację?

Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na pismo reklamacyjne zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego.